Creu sangha Cymraeg

Creating a Welsh speaking sangha

Rhowch eich anrheg

Make Your Gift

↓ Cymraeg ↓

↓ English ↓

Vidyavardhini

Miriam Lynn, TFO Mitra

“Mae ymarfer o fewn y sangha Cymraeg yn cryfhau ein cysylltiad gyda’r galon ac felly’n galluogi ni i gysylltu efo emosiynau a theimladau. Wrth ymarfer trwy gyfrwng y Gymraeg mae’r cysylltiadau o fewn y sangha yn dyfnhau ac mae dyfnder ymarfer yn datblygu wrth ddefnyddio ein mam iaith.”

Opening of Krakow Buddhist Centre

Kamalagita, Chair Cardiff Buddhist Centre

“Mae ymarfer y Dharma trwy’r Gymraeg wedi creu posibiliadau newydd i aelodau o’r grwp. Dwi wedi sylwi dyfnder a chynildeb newydd pan mae’r arweinwyr yn arwain myfyrdod yn eu hiaith gyntaf.”

Budhist Centre Online

Subhuti

“Er mai Sais ydw i, efo’r gallu i siarad nifer bach o eiriau Cymraeg, rwy’n caru Cymru, fy ngwlad mabwysiedig. Pam cyhoeddi y Dharma yn y Gymraeg? Mae’r ateb yn syml: oherwydd bod y fam iaith yn siarad i’r dyfnder oedd Bhante yn ein dysgu bod angen trawsnewid. Ac mae hyn yn fwy hanfodol, fel yn y Gymraeg, pan mae’r famiaith wedi gorfod goroesi gormes dros y ganrifoedd.”

Vidyavardhini

Miriam Lynn, TFO Mitra

“Practising within a Welsh language sangha strengthens our ability to connect with our cultural and emotional sources of strength and inspiration. Our connections within the sangha deepen and our practice develops through the direct link with our mother tongue”

Opening of Krakow Buddhist Centre

Kamalagita, Chair Cardiff Buddhist Centre

“Practicing the Dharma through Welsh has shown to be deeply integrating providing opportunities for the Group. I have noticed a subtlety and nuance to their meditation leading, I had not seen before”

Budhist Centre Online

Subhuti

“Though I am English and speak but few words of Welsh, I love my adopted country, Wales. But why publish the Dharma in Welsh? The answer is simple: because one’s mother tongue speaks to those inner depths that Bhante taught us we must transform. And that is even more the case when one’s own hearth language has had to survive against the odds of history”